FUJIAN & HONG KONG DELEGATES FOOD BUSINESS OPPORTUNITIES